Skala Dutch Lipid Clinic Network (DLCN)

Skala DLCN to zestawienie kryteriów pozwalających na rozpoznanie heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej (HeFH) u pacjentów w oparciu o wywiad osobniczy, rodzinny, badanie fizykalne oraz stężenie lipidów w surowicy krwi.
Interpretacja
> 8 pkt – HeFH pewna
6-8 pkt – HeFH prawdopodobna
3-5 pkt – HeFH możliwa
Dla prawidłowej oceny należy zsumować jedno (najwyższe) kryterium z każdej kategorii (wywiad rodzinny, osobniczy wywiad chorobowy, badanie przedmiotowe, stężenie LDL-C, badanie genetyczne).
Kryteria
Punkty
Punkty pacjenta
Wywiad
rodzinny
Krewny 1. stopnia z przedwczesną chorobą sercowo-naczyniową i/lub z LDL-C > 95. centyla (190 mg/dl - 5,0 mmol/l)
1
Krewny 1. stopnia z żółtakami ścięgien i/lub < 18. roku życia z LDL-C > 95. centyla (155 mg/dl - 5,0 mmol/l)
2
Osobniczy wywiad chorobowy
Przedwczesna choroba sercowo-naczyniowa (przed 55. rokiem życia u mężczyzn i przed 60. rokiem życia u kobiet)
2
Przedwczesna choroba tętnic mózgowych lub obwodowych
1
Badanie przedmiotowe
Żóltaki ścięgien
6
Rąbek starczy rogówki przed 45. rokiem życia
4
LDL-C
≥ 330 mg/dl (≥ 8,5 mmol/l)
8
250-329 mg/dl (6,5-8,4 mmol/l)
5
190-249 mg/dl (5,0-6,4 mmol/l)
3
155-189 mg/dl (4,0-4,9 mmol/l)
1
Badanie DNA
Mutacja genu LDLR, ApoB lub PCSK9
8
Referencje:
Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/ PTDL/PTD/PTNT diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce 2021. 4. 1-111
PL2312061499
Referencja: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 kwietnia 2024 r.