Znajdź ośrodek prowadzący program lekowy B.101.

Województwo

Miasto

Wybierz ośrodek na mapie

Referencja: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 kwietnia 2024 r.